Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

equip

El tractament es basa en un model integrador per a l’atenció dels trastorns greus de la personalitat. Es desenvolupa en diferents nivells assistencials en funció de l’etapa evolutiva del pacient i el subtipus de trastorn que presenta. Per l’abordatge terapèutic tenim en compte la jerarquització d’objectius a curt, mitjà i llarg termini, la vinculació i la motivació per al canvi , la presència de conductes autodestructives, la capacitat de mentalització i insight i el nivell d’integració de si mateix.

A més de la intervenció psicofarmacològica, el nostre programa terapèutic inclou, en funció de la valoració diagnòstica, la integració de les tres modalitats de psicoteràpia que han demostrat major evidència científica en la millora del TLP:

Back To Top