+34 93 476 48 06 gruptlp@gruptlpbarcelona.org | Contacte | Youtube Twitter

L’Institut TFP Barcelona es constitueix com una secció del Grup-TLP Barcelona amb l’encàrrec d’organitzar la formació específica de professionals en psicoteràpia focalitzada en la transferència (TFP), d’impulsar i coordinar els diferents estudis de recerca sobre TFP i de vetllar i garantir la qualitat de les intervencions terapèutiques en TFP dins de l’oferta assistencial del Grup-TLP Barcelona.