Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Young business man standing on a balcony and looking at city

El Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) sol debutar en l’adolescència, però és en l’edat adulta quan es manifesten els símptomes característics del trastorn. La persona afectada sol presentar un sentiment de si mateix difús, juntament amb una inestabilitat emocional persistent amb elevada impulsivitat.

Algunes de les conductes típiques de la persona amb TLP són:

  • Relacions interpersonals altament conflictives.
  • Actituds violentes i de ira no justificats.
  • Tendència a l’autolesió i conductes suïcides.
  • Abús de drogues i d’altres substàncies addictives.
  • Fracàs en la vida acadèmica o professional.

Donada la gravetat clínica del TLP les persones que ho pateixen solen presentar un important deteriorament de les seves relacions en tots els àmbits: personal, acadèmic, laboral, familiar i social, dificultant el desenvolupament d’una vida adequada. Si bé amb el pas dels anys, la tendència observada tendeix cap a una estabilització dels símptomes clínics més prevalents, aquests pacients segueixen mantenint alts índexs de disfuncionalitat i una qualitat de vida moltes vegades minvada.

Back To Top