Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Grup-TLP Barcelona en el 5th Borderline Congress of the European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD)

El congrés internacional de la ESSPD, que és el congrés sobre Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) més important a nivell mundial i que reuneix al major nombre de professionals, s’ha celebrat enguany a Sitges del 27 al 29 de setembre.

Cal destacar la contribució de professionals del Grup-TLP Barcelona amb treballs innovadors en l’àmbit de l’efectivitat de les pràctiques en els diferents Programes d’atenció al Trastorn Límit de la Personalitat de l’entitat.

El Dr. Joan Vegué va ser l’encarregat de moderar el simposi titulat Specialized rehabilitation for patients with Borderline Personality Disorders: Does it work? En el que van participar, la Sra. Mª Jesús Rufat amb la ponència Improving the functioning from Rehabilitation Service for BPD, a demés del Dr. Marc Ferrer amb la ponència The importance of prevention to minimize the complexity of rehabilitation.

Entre les diferents comunicacions exposades, cal destacar el treball presentat per la Sra. Esther Verdaguer A five-year evaluation program with follow-up treatment in a Day Hospital for patients with Borderline Personality Disorder i el treball Validation of the scale STIPO-R: preliminary results presentat per la Sra. Mª Jesus Rufat.

Igualment les ponències presentades per la Sra. Teresa Ribalta i la Sra. Brenda Tarragona, titulades Findings on self-harming behavior in general population, prevalence data and preventive intervention i Dissociation and its role between adverse childhood experiences and non-suicidal self-injury respectivament.

El Dr. Marc Ferrer va presentar, també, les ponències Influence of the enviroment on BPD and ADHD i The role of personality impairment in the severity of borderline personality disorder patients, a banda de moderar el simposi anomenat Understanding self-harming behavior and therapeutic approach in adolescents.

Ens felicitem de la qualitat dels diferents treballs presentats i estem segurs que aquesta notable participació en el 5è congrés mundial de la ESSPD serà un estímul de cara a seguir avançant en la nostra pràctica clínica al voltant del Trastorn Límit de la Personalitat.

Back To Top