Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Inici del ”Curs de formació per a l’acreditació de psicoterapeutes en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP)”

El passat 8 de novembre es va donar inici al Curs de formació per a l’acreditació de psicoterapeutes en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP)” organitzat per l’Institut TFP Barcelona.

L’Institut TFP Barcelona és una secció del Grup-TLP Barcelona que gestiona la formació especialitzada de professionals en TFP. Així mateix, impulsa estudis d’investigació sobre TFP i promou la qualitat de les intervencions terapèutiques dins de la seva oferta assistencial.

Aquest curs va dirigit especialment a psiquiatres i psicòlegs clínics que estiguin interessats en adquirir els coneixements teòric-tècnics necessaris pel tractament psicoterapèutic especialitzat de pacients amb diagnòstic de Trastorn de la Personalitat.

El 8 de novembre es va dur a terme la primera part del mòdul 1 del curs. Aquest primer mòdul gira al voltant del concepte d’Organització de la Personalitat i de la TFP. L’Alfons Icart i la Teresa Ribalta, psicoterapeutes i supervisors de TFP, van ser els encarregats d’impartir les classes d’aquesta primera part. Es van treballar aspectes com el vincle i la funció reflexiva, els mecanismes de defensa i les relacions d’objecte, entre d’altres.

A la segona part d’aquest primer mòdul, el dia 22 de novembre, els encarregats d’impartir les classes van ser la Maria Jesus Rufat i en Joan Vegué, psicoterapeutes i supervisors de TFP.

La Maria Jesus Rufat va ser l’encarregada d’explicar als alumnes les bases de la Organització de la Personalitat, així com el concepte i la classificació actual dels Trastorns de la Personalitat.

Per últim, en Joan Vegué va oferir als alumnes la introducció a la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP) i els conceptes claus d’aquesta psicoteràpia.

La disposició i participació de tots els alumnes que s’han inscrit al curs d’aquest any és molt notable. Ressaltar la motivació de tots aquests professionals, tant psicòlegs com psiquiatres, per seguir formant-se i especialitzar-se per oferir una millor atenció al pacient.

Back To Top