Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

El Grup-TLP Barcelona ofereix a professionals que treballen en l’àmbit dels Trastorns de Personalitat, supervisions especialitzades i/o consultories.

Contacta amb els coordinadors:

Formació d’adults:

Joan Vegué – Tel. 93 737 80 68 – gruptlp@gruptlpbarcelona.org

Formació d’adolescents:

Teresa Ribalta – Tel. 93 635 88 10 – serveis@fundacioorienta.com

Back To Top