Sala_Formacio

El Grup TLP Barcelona desenvolupa programes de formació especialitzada en el diagnòstic i les diferents tècniques psicoterapèutiques efectives per al tractament del Trastorn Límit de la Personalitat.

Des de l’any 2010 té un conveni de col·laboració amb el Personality Disorders Institute ( PDI ) de New York , presidit pel professor Otto Kernberg ; i amb la International Society of Transference – Focused Psychotherapy ( ISTFP ), presidida pel professor Stephan Doering per a la formació i acreditació de psicoterapeutes en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència ( TFP ).

Actualment el Grup TLP Barcelona té 4 professionals acreditats com a professors i supervisors en TFP , a més de 8 professionals acreditats com terapeutes clínics.