skip to Main Content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Sala_Formacio

El Grup-TLP Barcelona desenvolupa programes de formació especialitzada en el diagnòstic i les diferents tècniques psicoterapèutiques efectives per al tractament del Trastorn Límit de la Personalitat.

Des de l’any 2010 té un conveni de col·laboració amb el Personality Disorders Institute (PDI) de New York , presidit pel professor Otto Kernberg; i amb la International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP), presidida pel professor Frank Yeomans per a la formació i acreditació de psicoterapeutes en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP).

Actualment el Grup-TLP Barcelona té 5 professionals acreditats com a professors i supervisors en TFP , a més de 8 professionals acreditats com terapeutes clínics.

Back To Top