Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

El Grup-TLP Barcelona desenvolupa programes de formació especialitzada en el diagnòstic i les diferents tècniques psicoterapèutiques efectives per al tractament del Trastorn Límit de la Personalitat.

Des de l’any 2010 té un conveni de col·laboració amb el Personality Disorders Institute (PDI) de New York, presidit pel professor Otto Kernberg; i amb la International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP), presidida pel professor Frank Yeomans per a la formació i acreditació de psicoterapeutes en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP).

Actualment, el Grup-TLP Barcelona té 8 professionals acreditats com a professors i supervisors en TFP, a més de 12 professionals acreditats com terapeutes clínics.

Back To Top