skip to Main Content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Els Trastorns de Personalitat representen una patologia emergent en el camp de la Salut Mental. S’estima que entre l’1 i 2% de la població general pateix un Trastorn Límit de la Personalitat (TLP). Les dificultats que comporta el seu tractament suposen un important repte terapèutic.
No obstant això, hi ha tècniques psicoterapèutiques específiques que compten amb evidència científica d’eficàcia en el tractament d’aquests pacients. Entre elles, la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP) és la que possibilita una modificació en major profunditat de la personalitat.
Es tracta d’una psicoteràpia d’orientació psicoanalítica, desenvolupada pel Professor Otto Kernberg que parteix de la teoria de les relacions objectals. Té com a objectiu fonamental una major integració de la identitat del pacient i una millora significativa de la funcionalitat en els diferents àmbits de la vida, tant afectiu-relacional com social i laboral.

L’Institut TFP Barcelona és una secció del Grup-TLP Barcelona que gestiona la formació especialitzada de professionals en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència. Impulsa estudis d’investigació sobre TFP i promou la qualitat de les intervencions terapèutiques dins la seva oferta assistencial. Actualment compta amb 6 terapeutes acreditats com a supervisors en TFP.

Back To Top