Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Grup-TLP Barcelona és una entitat que té com a objectiu promoure la formació, la investigació i el tractament integral del Trastorn Límit de la Personalitat, que es caracteritza per la inestabilitat en les emocions, en el comportament i en les relacions.

Grup-TLP Barcelona es va crear l’any 2010 i està compost per tres entitats:

Fundació Orienta

Dedicada a l’atenció, promoció i prevenció de la salut mental en nens i adolescents

CPB – Serveis Salut Mental

Serveis de salut mental d’adults en la comunitat en el seus diferents models d’atenció

Vall d’Hebron Institut de Recerca

Grup de recerca en psiquiatria, salut mental i addiccions

Els objectius del grup consisteixen en millorar l’atenció a les persones afectades per un trastorn límit de la personalitat, a través del desenvolupament d’un protocol homogeni d’avaluació diagnostica i de l’oferta d’una atenció específica i integral al llarg de les diferents etapes evolutives del trastorn.

Per a això es duen a terme projectes d’investigació que ajudin al coneixement del trastorn, així com programes de formació per optimitzar l’efectivitat de les tècniques terapèutiques específiques.

Junta Directiva:

President: Alfons Icart

Vicepresident: Joan Vegué

Tresorer: Andreu Codina

Project manager: Elisabet Sánchez

Membre honorífic de la Junta Directiva: Miquel Casas

Vocals:

Natàlia Calvo

Marc Ferrer

Josep Antoni Ramos-Quiroga

Teresa Ribalta

Ma Jesús Rufat

Brenda Tarragona

Esther Verdaguer

Back To Top