Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

En els últims anys s’ha produït un impuls a la investigació del TLP, tant amb relació a la seva causa, com al seu diagnòstic i tractament. Tot això comporta un increment exponencial del nombre de publicacions científiques especialitzades, que s’ha traduït en un abordatge terapèutic cada vegada de major rigor.

En l’actualitat se segueix avançant en l’optimització del sistema diagnòstic i en el desenvolupament de tractaments ajustats a les característiques del pacient. A més, considerant el TLP un trastorn associat al desenvolupament es planteja el repte d’investigar estratègies preventives en l’adolescència i de rehabilitació per a aquells pacients amb més temps d’evolució del trastorn.

Back To Top