Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Grup-TLP Barcelona, forma part de la ISTFP (International Society of Transference-Focused Psychotherapy), participant conjuntament en diferents projectes d’investigació i docència.

Prof. Otto Kernberg
Psiquiatre i psicoanalista. Professor de Psiquiatria, Col·legi Mèdic Weill Cornell. Analista didàctic, Universitat de Columbia. Director de l’Institut de Trastorns de la personalitat, de l’Hospital Presbiterià de Nova York. Fundador de l’TFP.
Prof. Frank Yeomans
Professor associat de Psiquiatria de la Facultat de Medicina Weill Medical College of Cornell University. Director d’estudis del Personality Disorders Institute. Professor del Centre Universitari de Formació i Investigació Psicoanalítica, Columbia.

Prof. Stephan Doering
Psiquiatra i Psicoanalista. Professor de Psiquiatria. Cap del Departament de Psicoanàlisi i Psicoteràpia de la Universitat de Medicina de Viena. President de la International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP).

Prof. Lina Normandin
Psicòloga clínica. Professora titular de Psicologia, Escola de psicologia, Université Laval, Quebec, Canadà. Responsable del Adolescents Personality Disorders Institute

Back To Top