skip to Main Content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Nº Col·legiat 640

  • Psicòleg i psicoanalista membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i de l’API (Associació Psicoanalítica Internacional).
  • Certificat de Professor i supervisor en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència pel Personality Disorders Institute de Nova York.
  • Membre de la Societat Internacional de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència.
  • Director general de la Fundació Orienta, entitat dedicada a l’atenció, promoció i prevenció de la salut mental.
  • Director de la Revista de Psicopatologia i Salut Mental de la Fundació Orienta.
  • Exerceix com a psicoterapeuta de nens, adolescents i famílies i està especialitzat en la psicoteràpia focal de les funcions parentals.
Back To Top