skip to Main Content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Estàs començant a la teva feina com a psicoterapeuta i t’agradaria que un professional amb experiència supervisés la teva feina?

Ets terapeuta i veus necessari acompanyar-te d’un expert per enriquir la teva feina com a psicoterapeuta?

El Grup-TLP Barcelona ofereix a professionals que treballin a l’àmbit dels Trastorns de la Personalitat, supervisions especialitzades o consultories per resoldre dubtes en qualsevol fase del tractament (diagnòstic, avaluació, crisi, evolució).

Les supervisions poden ser puntuals o contínues.

Contacta amb els coordinadors:

Formació d’adults:

Joan Vegué – Tel. 93 737 80 68 – gruptlp@gruptlpbarcelona.org

Formació d’adolescents:

Teresa Ribalta – Tel. 93 635 88 10 – serveis@fundacioorienta.com

Back To Top