Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

La Teràpia Basada en la Mentalització (Mental Based Therapy, MBT) és un enfocament terapèutic desenvolupat per Fonagy i Bateman.

La capacitat de mentalitzar és el procés mitjançant el qual entenem la pròpia ment i la dels altres, a partir d’estats mentals (intencions, sentiments, pensaments, desitjos i creences) amb la finalitat de donar sentit i anticipar les accions de cada un. La mentalització (o funció reflexiva) implica la capacitat de contenir, regular, experimentar i donar sentit a les emocions i sentiments.

La teràpia basada en la mentalització persegueix entendre millor les pròpies emocions i les dels altres. A través d’aquesta major connexió entre sentiments i pensaments s’aconsegueix un comportament propi més adequat així com unes relacions més satisfactòries amb els altres.

Back To Top