Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

La Teràpia Dialèctic-Conductual (Dialectical Behaviour Theraphy, DBT) és un enfocament psicoterapèutic dissenyat específicament per M. Linehan per al tractament del Trastorn Límit de la Personalitat.

La DBT està especialment centrada en el control de les conductes autolesives i ha mostrat la seva efectivitat clínica en termes de reducció de símptomes, específicament aquells en relació a la impulsivitat com les conductes suïcides i autolesions.

Aquest enfocament estableix com a objectius fonamentals millorar la tolerància al malestar, regular les emocions i interactuar de forma més eficaç amb els altres. Per a això s’utilitza bàsicament la Psicoeducació i l’aprenentatge d’habilitats, seguint tècniques cognitives i conductuals (resolució de problemes, tècniques d’exposició) i dialèctiques.

Encara que en els últims anys s’han estat duent a terme diferents adaptacions del model original, la versió estàndard consisteix a realitzar una sessió grupal setmanal, una sessió de psicoteràpia individual, i possibilitat de contacte telefònic en situacions determinades.

Back To Top