Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

La Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) ha demostrat eficàcia en el tractament del Trastorn Límit de la Personalitat. Ha estat desenvolupada pel professor Otto Kernberg, Director de l’Institut de Trastorns de la Personalitat de Nova York.

Aquesta psicoteràpia contribueix al desenvolupament d’un sentit de la identitat estable. Es basa en la modificació dels mecanismes de defensa primitius que s’activen en la relació terapèutica i impedeixen establir patrons afectius saludables. Al principi del tractament l’objectiu principal és reduir la simptomatologia més greu i autodestructiva. Progressivament ajuda al pacient a incrementar el control sobre les pròpies emocions i a centrar-se en assolir els seus objectius de vida i a mantenir relacions afectives més satisfactòries.

Aquest tractament pot ser aplicat per professionals psiquiatres i psicòlegs amb un entrenament exhaustiu en la tècnica i que hagin obtingut l’acreditació com a psicoterapeutes especialitzats. L’Associació Internacional de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (International Society of Transference-Focused Psychotherapy, ISTFP) és l’organisme internacional encarregat d’atorgar aquestes certificacions.

Back To Top