Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

L’adolescència és un període de grans canvis que, en molts casos, suposa una etapa de crisi. L’adolescent ha de reduir la seva dependència psicològica parental per a la regulació de la seva autoestima, la gestió de la seva conducta i de les seves relacions. Necessita establir un sentit clar de la seva identitat i del seu sistema de valors.

Encara que l’adolescència és l’època en la que sol manifestar-se el TLP, no sempre resulta fàcil detectar-ni diferenciar-lo d’comportaments típics de la crisi de l’adolescència perquè té molts elements en comú: ansietat i depressió, conflictes familiars, conducta rebel, conflictes amb la identitat i la sexualitat.

Hi pot haver el risc que hi hagi un trastorn límit de la personalitat si s’observen les següents alteracions de manera intensa i perllongada en les següents àrees:

  • Afectiva: desregulació emocional, inestabilitat afectiva i sentiments crònics de buit.
  • Cognitiva: alteració de la identitat, desconfiança excessiva.
  • Conductual: impulsivitat, conductes autodestructives, autolesions, ideació o temptatives de suïcidi.
  • Interpersonal: relacions inestables i intenses, interrupció dels vincles, temors irreals de ser abandonats.

La detecció precoç és fonamental per millorar el pronòstic i ajudar a desenvolupar una qualitat de vida més saludable i satisfactòria.

Back To Top